Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chuyên đề Số nguyên tố hợp số

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 09-07-2016
  Dung lượng: 274.0 KB
  Số lượt tải: 1144
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYÊN ĐỀ :
  SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ

  Kiến thức cơ bản:
  + Để kết luận số a là số nguyên tố (a > 1), chỉ cần chứng tốn không chia hết cho mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá a.
  + Để chứng tỏ một số tự nhiên a > 1 là hợp số , chỉ cần chỉ ra một ước khác 1 và a.
  + Cách xác định số lượng các ước của một số:
  Nếu số M phân tích ra thừa số nguyên tố được M = ax . by …cz thì số lượng các ước của M là ( x + 1)( y + 1)…( z + 1).
  + Khi phân tích ra thừa số nguyên tố , số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn. Từ đó suy ra.
  Số chính phương chia hết cho 2 thì phải chia hết cho 22.
  Số chính phương chia hết cho 23 thì phải chia hết cho 24.
  Số chính phương chia hết cho 3 thì phải chia hết cho 32.
  Số chính phương chia hết cho 33 thì phải chia hết cho 24.
  Số chính phương chia hết cho 5 thì phải chia hết cho 52.
  + Tính chất chia hết liên quan đến số nguyên tố:
  Nếu tích a.b chia hết cho số nguyên tố p thì hoặc ap hoặc bp.
  Đặc biệt nếu an p thì ap
  + Ước nhỏ nhất khác 1 của một hợp số là một số nguyên tố và bình phương lên không vượt quá nó.
  + Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều có dạng: 
  + Mọi số nguyên tố lớn hơn 3 đều có dạng: 
  + Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị
  + Một số bằng tổng các ước của nó (Không kể chính nó) gọi là ‘Số hoàn chỉnh’.
  Ví dụ: 6 = 1 + 2 + 3 nên 6 là một số hoàn chỉnh
  các dạng bài tập về số nguyên tố – hợp số:
  - Dạng 1
  Bài tập.
  Bài 1. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng bằng 601.
  Bài 2. Tổng của 3 số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong 3 số đó.
  Bài 3. Cho A = 5 + 52 + 53 +...+ 5100
  Số A là số nguyên tố hay hợp số?
  Số A có phải là số chính phương không?
  Bài 4. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?
  1.3.5.7.13 + 20
  147.247.347 – 13
  Bài 5.Tìm số nguyên tố p sao cho
  4p + 11 là số nguyên tố nhỏ hơn 30.
  P + 2; p + 4 đều là số nguyên tố.
  P + 10; p +14 đều là số nguyên tố.

  Bài 6. Cho n N*; Chứng minh rằng: là hợp số.
  Bài 7. + Cho n là một số không chia hết cho 3. CMR n2 chia 3 dư 1.
  + Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p2 + 2003 là số nguyên tố hay hợp số?
  Bài 8. Cho n N, n> 2 và n không chia hết cho 3. CMR n2 – 1 và n2 + 1 không thể đồng thếti là số nguyên tố.
  Bài 9. Cho p là số nguyên tố và một trong hai số 8p + 1 và 8p – 1 là số nguyên tố, số còn lại là số nguyên tố hay hợp số?
  Bài 10. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. CMR (p - 1)(p + 1) chia hết cho 24.
  Bài 11. Cho p và 2p + 1 là hai số nguyên tố (p > 3). CMR: 4p + 1 là hợp số.

  CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ NGUYẤN TỐ, HỢP SÔ
  DẠNG 1: ƯỚC CỦA MỘT SỐ
   (a1, a2,…,an: các số nguyên tố)
  Số ước của A là 
  Bài 1:
  Tìm các ước nguyên tô của các số 30, 210, 2310
  chứng tỏ rằng các số 31, 211, 3201, 10031 là các số nguyên tố
  giải
  1.Phân tích các số đó cho thành tích các thừa số nguyên tố
  
  Ta có:
  Ước nguyên tố(30) = {1, 2, 3, 5}
  Và 30 = 1.2.3.5
  Ước nguyên tố(210) = {1, 2, 3, 5,7}
  Và 210 = 1.2.3.5.7
  Ước nguyên tố(2310) = {1, 2, 3, 5, 7, 11}
  Và 30 = 1.2.3.5.7.11
  Chỳ ý: Khi phân tích số 210 ra thừa số nguyên tố
   
  Gửi ý kiến